atık saha imalatı

TEHLİKELİ ATIK SAHASI

Kurumun ayda 1000 kilogramdan (1 ton) daha az atık üretmesi durumunda bu kurumların geçici depolama alanı izni almalarına gerek yoktur. Bunlar kendiliğinden harekete geçerek geçici depolama alanları oluşturarak atıklarını burada biriktirmek durumundadır. Geçici depolama alanlarının sahip olması gereken birtakım özellikler bulunur. Bu özellikler şunlardır:

1. Tehlikeli ve tehlikesiz olarak iki farklı çöp konteynerında atıklar depolanmalıdır.

2. Hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıkların aynı çöp konteynerında depolanmasına kesinlikle izin verilmez.

3. Bütün kurumların depolama kapasitelerine bakılmaksızın mutlaka mali sigorta yaptırmaları bir zorunluluk teşkil eder.

4. Tehlikeli atıklar en fazla 180 gün, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl geçici depolama alanında depolanmaktadır.

Kurumun ayda 1000 kilogramdan (1 ton) daha fazla atık depolaması durumunda bu kurumların geçici depolama alanı oluşturması için yasal olarak il sağlık müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri

Tehlikeli ya da tehlikesiz olsun bütün atıkların tehlikeli atık deposu standartları bulunmaktadır. Söz konusu bu standartlar yasayla belirlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliğinde de aynen geçmektedir. Belli başlı özellikler şunlardır;

a) Geçici depolama alanlarının tamamen üstü kapalı olması ve her tür dış etkenlerden korunaklı olması zaruridir.

b) Zemin tamamen geçirimsiz malzemeden oluşturulmalıdır.

c) Geçici depolama alanlarında dökülmelere ya da sızma durumlarına karşı mutlaka absorban malzemelerin bulundurulması gerekmektedir.

ç) Geçici depolama alanındaki atıklar tehlikelilik durumuna göre tasnif edilerek atık kodlarıyla bölümlere ayrılarak tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturulur.

TEHLİKESİZ ATIK SAHASI

Tehlikesiz atıklar genellikle insan sağlığına ve çevreye herhangi bir zararı bulunmayan atıkları kapsar. Bunlar genellikle son kullanma tarihleri gelen ve geçen atıklar, kullanma ömürlerini tamamlayan plastik kablo vb atıklardır. 

Tehlikesiz atık geçici depolama alanları tehlikeli atıkların depolanma alanlarına göre az da olsa farklılık göstermektedir. Bu farklıklar güvenlik açısından ortaya çıkmaktadır. İnsan sağlığına ya da çevreye ve ekolojik dengeye herhangi zarar vermedikleri için üst düzey bir koruma güvenliği gerekmemektedir. Bu alanlarda tehlikesiz atıklar olan kablo ve plastikler geri dönüşüm yönetmeliğine uygun olarak geri dönüşüme hazırlanılır ve kullanıma sunulur.