ATIK DANIŞMANLIĞI

Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından 02.04.2015 tarih 29314 sayılı Resmî Gazetede Atık Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı;

 • Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,
 • Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanılması, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına,
 • Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçülerle, temel şart ve özelliklere sahip, bu yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine, ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

 • Tesis bünyesinde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların belirlenmesi,
 • Oluşan atıklara ilişkin olarak, Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre uygun atık kodlarının belirlenmesi,
 • Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için, ilgili Yönetmelik çerçevesinde gerekli özellikleri içerecek şekilde atık sahasının oluşturulması,
 • Firma içerisinde atık yönetiminin sağlanması amacıyla eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Tesiste oluşan Tehlikeli ve Tehlikesiz atıklar için Lisanslı Geri Kazanım / Bertaraf tesisleriyle sözleşme imzalanması sağlanarak, atıkların Lisanslı tesislere gönderimini koordine etmek
 • Firmaların yıl içerisinde göndermiş olduğu tehlikeli ve tehlikesiz atık için atık beyanının yapılması,
 • Endüstriyel atık Yönetim Planı hazırlamak, takibini yapmak,
 • Haberli denetimlerde tesiste hazır bulunmak,
 • Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma faaliyeti yapmak isteyen firmalara, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden alınması gereken Tehlikesiz Atık Toplama- Ayırma Belgesinin alınması
 • Tehlikesiz Atık Toplama- Ayırma Belgeli firmaların Kütle Denge işlemlerinin elektronik portal üzerinden yapılması,

Hizmetlerini vermekteyiz.