ÇED VE ÇEVRE İZNİ

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Çevresel Etki Yönetmeliğine göre ;

Kuruluşların faaliyete başlamadan önce ilk yapması gereken işlem, gösterecekleri faaliyetin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmesidir.

EK 1 listesinde bulunan faaliyhetler ÇED Raporu , Ek 2 listesinde bulunan faaliyetlerinde Proje Tanıtım Dosyası hazırlaması gerekmektedir.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan faaliyetleri gerçekleştirecek kuruluşların, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurarak ÇED Kapsam Dışı görüş yazısını almaları gerekmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi projeler için ilgili yönetmeliğin 6.Maddesi’ne göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projeler hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

ÇED Kapsam dışı görüş yazısının alınması, Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporunun hazırlanması konusunda hizmet vermekteyiz.