RUHSAT ALINMASI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI HİZMETLERİ

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler Gayri sıhhi Müeesseler olarak tanımlanır. GSM Ruhsatı; Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından her türlü tedbiri aldığını gösteren ruhsattır. Faaliyetin tür ve büyüklüğüne göre 1.sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf olarak gruplandırılırlar.

1.Sınıf Gayrisıhhi Müessese: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,

 2.Sınıf Gayrisıhhi Müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,

 3.Sınıf Gayrisıhhi Müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini ifade etmektedir.

  • Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde, işletmenin 1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese kıstasına girdiği durumlarda Büyükşehir Belediyesi
  • İşletmenin 2. Sınıf Gayrisıhhi Müessese kıstasına girdiği durumlarda, İlçe Belediyesi veya İlk Kademe Belediye Başkanlığı
  • İşletmenin Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yer alması durumunda, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi
  • Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran İl Özel İdaresi’ne yetki verilen hususlarda İl Özel İdaresi’dir.

Yetkili idare tarafından gerekli evraklar incelenir ve işletmede fiziksel kontroller gerçekleştirildikten sonra uygun bulunması durumunda, harç bedeli yatırıldıktan sonra çalışma ruhsatı düzenlenir.

Ruhsat başvurusundan ruhsat alımına giden süreçte;

Gerekli olan evrakların hazırlanması, başvuruların ve dosya takibinin yapılması, sürecin hızlı yönlendirilmesinde uzman çalışanlarımızla kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.