Kimyasal Gaz Arıtma Sistemleri ( SCRUBBER)

ATIK GAZ ARITMA SİSTEMLERİ (SCRUBBER)

Gaz yıkayıcılar, Sanayi tesislerinin faaliyetleri sonucunda atmosfere yayılan koku, is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde ve Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hk. Yönetmeliği’nde bulunan emisyon sınır değerlerinin altına indirmek için kullanılır.

Gaz Arıtma Sistemlerinde “gaz absorpsiyonu” olarak bilinen kimyasal proses gerçekleşir. Bu proseslerde kirlilik, gaz fazından sıvı fazına absorpsiyon yöntemi ile gerçekleştirilir.

Kirli gaz bir aspiratör (fan) yardımıyla çekilerek, kule içerisinden aşağıdan yukarıya doğru geçirilir. Aynı zamanda kulenin alt kısmında hazırlanan çözelti yukarıya doğru pompalar vasıtasıyla basılarak nozullar vasıtasıyla püskürtülür.

Kule içerisindeki rushing halkaları, kirli gazın çözelti ile reaksiyona girmesi için geniş bir yüzey alanı sağlar. Gaz akımı ile sistemin üstüne yükselen sıvı damlacıkları ise kulenin üst kısmına yerleştirilen damla tutucular vasıtasıyla tutulur.

Scrubber sistemi ile istenilen konsantrasyon limit değerleri sağlanmaktadır.