AKTİF KARBON SİSTEMLERİ

Multi Media Filtreler, filtrasyon ihtiyacınızı karşılayacak çeşitli kapasiteler ve hızlar için en uygun çözümü sunmaktadır. İşletim rahatlığı ve servis desteği ile optimum süre çalışırlar. Multi media filtrenin verimliliğini etkileyen parametreler; fıltre gövdesinin iyi yataklanması ve yüzey hızının doğru seçilmiş olmasıdır. İyi yataklanmış ve yüzey hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir Multi Media Filtrede filtrasyon hassasiyet i 15-20 mikronun altındadır.

Servis periyodunda, süzülerek fıltre katmanlan arasında tutulan partiküller, geri yıkama periyodunda deşarj edilerek, filtre malzemesinin temizlenerek medianın tazelenmesi sağlanır.

YÜZEY BORULAMALI MULTIMEDIA 

KTİF KARBON FİLTRELER FA Serisi Teknik Tabloları

Aktif karbon fıltreler suda istenmeyen klor; renk, tat , koku veren eriyik gazlar; artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000- 1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Aktif karbon fıltrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun fıltrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Aktif Karbon Sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır; Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fizikokimyasal arıtma yapan sistemlerdir.

Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır. Günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yapan Aktif Karbon Filtre bu şekilde kendisini yeniler.

Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

Aktif Karbon Sistemi