REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran fıltrasyon işlemine TERS OZMOZ denilmektedir.

Ters Ozmoz sisteminin çalışma prensibi; cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su, membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebiliriken suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır. Membran yüzeyinin sürekli olarak temiz ve tıkanmadan kalmasını sağlayan ise, membran elementi içinde gerçekleşen “çapraz akış” işlemidir. Çapraz akış sayesinde, bir kısım sıvı (ürün suyu) membrandan geçebilirken, bir kısım sıvı (yoğun su) membran yüzeyine paralel hareket ederek, safsızlıkların membrana yapışmasını engeller. Yapılan bu işlem diğer fıltrasyon sistemlerine göre çok daha iyi kalitede su elde etmeye olanak verir. Gelişen teknoloji ile beraber tamamen otomatik Ters Ozmoz cihaziarının üretimi mümkün olmuş ve istenilen debide yüksek kaliteli su eldesi ile Ters Ozmoz cihaziarı profesyonel arıtımda üst sıralara yükselmiştir. Ters Ozmoz Sistemlerinin, evsel ve endüstriyel olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Antılacak suyun kapasitesi ve karakterine bağlı olarak dozaj pompaları ,analizör grup ları ve benzeri ekipmanlar komple şase üzerinde dizayn edilir. Ters Ozmoz Sistem dizaynı , membran üreticileri tarafından sağlanan simülasyon programı ile yapılmaktadır. Ters Ozmoz ünitesinin içereceği membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin çok iyi analiz edilmesi ile elde edilebilir.

İçme suyunun kısıtlı olduğu yerlerde deniz suyundan tatlı su elde edilmesinde kullanılmaktadır. Ters osmoz, yüksek basınçta yan geçirgen membran arasında tuzlu su veya atıksu içinde çözünür halde bulunan maddeleri belli basınç altında geçirilerek sudaki istenmeyen maddeleri fıltre etme işlemidir. Ters osmoz filtrasyon kapasitesi, membran özelliğine, beslenme suyu sıcaklığına, işletme basıncına, bertaraf edilecek çözünmüş maddeye ve sistemin konfıgürasyonuna bağlı olarak değişmektedir. Osmoz, yan geçirgen membran arasından bazı çözünmüş maddelerin geçişine müsade eden fakat daha büyük boyutlu çözünmüş maddelerin geçişine izin vermeyen bir olaydır.

Reverse Osmosis Sistemleri